Úprava terénu

ÚPRAVA TERÉNU A MODELACE SVAHU

Odstranění dřevin a křovin ze svahu. Bylo provedeno rovněž odstranění pozůstatků kmenů a všech výmladků. Po odstranění těchto nežádoucích dřevin provedeno spádování svahu dle předem domluvených sklonů s požadavkem na přístup po celé ploše svahu. Finální urovnání provedli naši pracovníci ručně.

 

  • Realizace pro mateřskou školku
  • Svah připraven pro sadbu květin, keřů a bylinných sazenic pro vzdělávací účely
  • Realizace byla provedena za 2 prac. dny

 

 


Adresa: Nade Mží 1, 318 00 Plzeň 3

Zobrazení reference na mapě

Zpět na reference Zemní a výkopové práce | Zobrazit všechny reference