Zemní a výkopové práce

Úprava terénu

ÚPRAVA TERÉNU A MODELACE SVAHU Odstranění dřevin a křovin ze svahu. Bylo provedeno rovněž odstranění pozůstatků kmenů a všech výmladků. Po odstranění těchto nežádoucích dřevin provedeno spádování svahu dle předem domluvených sklonů s požadavkem...

zobrazit